Нове в терапії раку молочної залози: підсумки 2021 року в Україні

всеукраїнська конференція
з міжнародною участю
15 грудня
2021 року
онлайн
РЕЄСТРАЦІЮ ЗАВЕРШЕНО
ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ
Сучасна терапія раку молочної залози заснована на вченні про його біологічну гетерогенність. Дослідження нових онкогенних мутацій з одного боку призводить до ускладнення молекулярно-генетичних класифікацій, з другого - дозволяє зробити лікування ще більш персоніфікованим.
Сьогодні клініцисти розглядають рак молочної залози як велику групу гетерогенних онкологічних захворювань із різноманітними механізмами канцерогенезу, різним прогнозом та методами лікування.
Незалежно від біологічних характеристик усі молекулярні підтипи пухлин демонструють ознаки первинної та набутої резистентності, що потребує проведення ескалації та тактики секвенсинг-терапії.
Для покращення результатів лікування поширеного ER-позитивного HER/2-негативного раку молочної залози у 1-й лінії застосовується комбінація ендокринної терапії з інгібіторами циклінів, у 2-й лінії – інгібітори ароматази з інгібіторами mTOR.
Ескалаційна анти-HER/2 терапія з використанням подвійної інгібіції рецепторів епідермального фактора росту або імунокон'югатів застосовується в неоад'ювантному, ад'ювантному та паліативному режимах терапії раку молочної залози з експресією рецепторів або ампліфікацією відповідних.
Мутація гена BRCA 1,2 є новою мішенню для терапії пацієнтів із «потрійним негативним» фенотипом раку молочної залози, що дозволяє їх ефективно лікувати не лише за допомогою класичної хіміотерапії, а й використовувати таргетні препарати з унікальним механізмом дії.
Буде розглянуто доступні в Україні варіанти сучасної терапії люмінального, HER/2-позитивного та потрійного негативного раку молочної залози, що ґрунтуються на сучасних міжнародних рекомендаціях.
Програма конференції
Задайте питання спікеру
оберіть спікера
Задайте питання спікеру
оберіть спікера
Задайте питання спікеру
оберіть спікера
Задайте питання спікеру
оберіть спікера
Задайте питання спікеру
оберіть спікера
Чи отримаєте Ви сертифікат?
Так, всі зареєстровані відвідувачі заходу отримають сертифікат учасника на 5 балів для врахування їх при атестації!
Дякуємо за підтримку
+38 050 440 02 45
d.kateryna@goodwill.im